Racibórz charakterystyka

Racibórz charakterystyka miasta

Racibórz jest miastem położonym na południu polski w województwie śląskim. Miasto jest centralnym ośrodkiem powiatu raciborskiego, który jest regionem o charakterze rolniczo – przemysłowym. Bardzo ważną rolę w rozwoju miasta oraz regionu miało rolnictwo ze względu na właściwości rejonu. Racibórz ma bardzo korzystne warunki naturalne min. bardzo żyzne gleby oraz warunki klimatyczne z długim okresem wegetacyjnym. Na terenie miasta działa kilka organizacji wspierających rolnictwo na tym regionie. Przemysł głównie skupiony jest w samym mieście. W samym Raciborzu znajduje się kilka zakładów przemysłowych z branży chemicznej, maszynowej czy rolno-spożywczej. Swoje zakłady posiadają firmy takie jak Henkel, Mieszko czy DHL. Niestety praca w Raciborzu to luksus na który nie każdy może sobie pozwolić. Od kilu lat miasto i powiat boryka się z problemem dużego bezrobocia. Od 2001  roku władze miasta i regionu dokładają wszelkich starań aby obniżyć wskaźnik bezrobocia na swoim terenie. Duży odsetek bezrobotnych to młodzi ludzie poniżej 24 roku życia. W 2007 roku osoby poniżej 24 roku życia stanowiły 27 % liczby wszystkich bezrobotnych w powiecie. Obecnie wskaźnik utrzymuje się na poziomie około 8%. Jak widać mimo swojego położenia i korzystnych warunków naturalnych region boryka się z poważnymi problemami. Działania władz miasta na wspomaganie gospodarki oraz inwestycji pozwoliło na ustabilizowanie sytuacji i obecnie region rozwija się coraz bardziej.