problemy demograficzne

Problemy demograficzne

Koniecpol jest niewielką miejscowością na krańcach województwa śląskiego. Trawią go zupełnie inne problemy niż miasta aglomeracji czy południowe miejscowości. Kluczowym problemem jest niż demograficzny. Ma on przyczyny w bezrobociu. Aktualnie bezrobocie sukcesywnie spada, co widać przeglądając oferty pracy w  Koniecpolu. Jeszcze do niedawna nie były dostępne żadne propozycje pracy, dziś jest ich całkiem sporo i liczba ta rośnie systematycznie.

Niewielka ilość rodzących się dzieci być może również zacznie wzrastać kiedy osoby w wieku produkcyjnych zaczną czuć stabilizacje pracy, możliwość rozwoju, bogacenia się. Poczucie bezpieczeństwa finansowego sprzyja decyzji o dziecku również tym kolejnym. To perspektywa obiecująca aczkolwiek niepewna. Niestety niepożądanym efektem zaniedbań rynku pracy przez lata był odpływ wartościowych pracowników.

Obecnie podaż pracowników w Koniecpolu odradza się zapewniając nie tylko pracowników produkcyjnych i niewykwalifikowanych ale także młode pokolenie prawników, lekarzy, technologów, informatyków i osób wykształconych w  rozmaitych profesjach. Mimo wszystko najobszerniejszą, najbardziej liczną grupą dostępnych pracowników w Koniecpolu jest siła robocza, robotników fizycznych. Trendy na rynku zmieniają się ku lepszemu i miejmy nadzieję, iż większość mieszkańców Koniecpola nie będzie chciała wyjeżdżać za pracą ani do Katowic, Częstochowy czy Warszawy, a tym bardziej za granicę.