praca w służbie zdrowia

Praca w służbie zdrowia

Praca w służbie zdrowia owiana jest złą sławą, głównie za niskie zarobki. Mimo iż szpitale upadają i ich kondycja finansowa nie pozwala na zatrudnienie nowej kadry, to jednak praca w Tarnowskich Górach w służbie zdrowia wciąż jest popularna. Potrzebni są rehabilitanci, lekarze wielu specjalizacji jak również pielęgniarki. Nieopodal położony ośrodek w Reptach to ogromny rynek pacjentów gotowych korzystać z usług prywatnej opieki zdrowotnej i rehabilitacji.

W Tarnowskich Górach rozwijają się firmy świadczące usługi opiekuńcze jak i pielęgniarskie nad seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi. Do rozwoju w tym kierunku przyczyniają się również programy unijne promujące włączenie grup wykluczonych do społeczności, jak też programy rządowego wsparcia dla niepełnosprawnych. Jest to szansa dla wszystkich osób gotowych zdobyć uprawnienia opiekuna i pielęgniarki środowiskowej jak też rehabilitantów i terapeutów.

Rynek pracy w Tarnowskich Górach należy do trudnych. Nie jest łatwo się w tym mieście odnaleźć. Na szczęście miasto położone jest nieopodal aglomeracji i osoby nie radzące sobie na miejscu mogą zatrudnić się w okolicznych miastach. By zachować równowagę, nadmiar personelu służby zdrowia na jaki popyt jest w Tarnowskich Górach, daje szansę na pracę osobom z Bytomia, Piekar Śląskich i innych miejsc. W ten sposób społeczność miesza się każdego dnia, a bezrobocie maleje. Dzięki ożywieniu gospodarczemu nie brakuje drobnych firm, również w branży medycznej opartych na usługach medycznych.