urlop wychowawczy na wypowiedzeniu

Urlop wychowawczy na wypowiedzeniu

Pewnym rozwiązaniem dla osób będących w okresie wypowiedzenia jest wybranie urlopu wychowawczego. Co prawda jest on bezpłatny to przy odpowiednio niskich dochodach może być płatny w ramach świadczeń rodzinnych. Co ciekawe osoby mające na wychowaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą urlop wychowawczy nie tylko podzielić na pięć części ale i wykorzystać aż do ukończenia przez dziecko osiemnastu lat. Tym samym chcąc się zwolnić z pracy i szukać innego zatrudnienia warto wykorzystać urlop wychowawczy którego pracodawca nie może nam odmówić. Wtedy praca w Zabrzu pozwala na utrzymanie statusu pracownika, wraz ze składkami na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i zdrowotne jednocześnie mając czas na szukanie alternatywnego zatrudnienia. Uprawnienie do urlopu wychowawczego dotyczy i ojca i matki, a co warto wiedzieć nabywa się je po pół roku przepracowanym na umowie o pracę, niezależnie czy jest to praca u obecnego pracodawcy czy też u różnych. Sumarycznie musimy mieć staż pracy wynoszący minimalnie sześć miesięcy. Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy i urlop wychowawczy to pracodawca zobowiązany jest nam urlopu udzielić po dwutygodniowym wyprzedzeniu wnioskiem pracownika, natomiast okres wypowiedzenia jest maksymalnym okresem urlopu wychowawczego bez znaczenia czy wypowiedzenie złożył pracownik czy pracodawca. Mimo wszystko to rozwiązanie jest korzystne dla wielu osób, które  z różnych powodów nie chcą już świadczyć pracy dla pracodawcy.