Sośnicowice

Sośnicowice

Sośnicowice to gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim w powiecie gliwickim. Jako że nie jest to duże miasto i bardziej przypomina tereny wiejskie, władze Sośnicowice zdecydowały się na stworzenie specjalnej strefy i podjęcie specjalnych działań aby pobudzić rejon gospodarczo i dać mieszkańcom nowe miejsca pracy. Mowa tutaj o Strefie Aktywności Gospodarczej Sośnicowice. Jest to w pełni przygotowany teren inwestycyjny. Jego całkowita powierzchnia to ok 13 ha z czego 11 to teren pod inwestycje. Pozostała część to ciągi komunikacyjne, chodniki i tereny zielone. Teren jest terenem usług wielofunkcyjnych tzn ze na terenie strefy mogą funkcjonować przedsiębiorstwa z wielu branż. Plan zagospodarowania wymienia firmy takie z branż: usługi, rzemiosła, tereny zorganizowanej i nieuciążliwej działalności produkcyjno – wytwórczej i technicznej, składy, magazyny, biura, przedstawicielstwa, reprezentacje firm, centra techniczno – technologiczne. Jeżeli inwestycje przyniosą oczekiwany zakres to praca w Sośnicowicach będzie dostępna dla osób z różnych dziedzin gospodarki. Oprócz Strefy Aktywności Gospodarczej i związanych z nią inwestycji, na terenie miasta działa dużo innych przedsiębiorstw. Są to firmy o zróżnicowanej wielkości. Jedne mniejsze o działaniu lokalnym drugie większe o zakresie ogólnopolskim. Wielu mieszkańców jest zatrudnionych właśnie w takich firmach czekając na zakończenie inwestycji w Strefie Aktywności Gospodarczej aby, jeżeli warunki będą dogodne, móc zmienić pracę na lepszą.