Skoczów i przemysł

Skoczów i przemysł

Skoczów leży w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim i ma bogatą historie przemysłową. Jak większość miast na Górnym śląsku była związana z przemysłem tak i Skoczów tez był jednak na jego terenie nie znajdowały się kopalnie węgla kamiennego w w takich ilościach jak w innych miastach. Miasto miało charakter przemysłu mechanicznego. Na jego terenie znajdowała się kiedyś prywatna odlewnia żeliwa, która władze komunistyczne upaństwowiły. Odlewnia w późniejszych latach weszła w skład fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej. W latach 60 wzniesiono drugi zakład, wielka Kuźnię przemysłową. Skoczowska kuźnia również weszła w skład wyżej wymienionej fabryki Samochodów Małolitrażowych.  Po zmianach ustrojowych część zakładów upadła i zlikwidowano ich majątek. Przestały one funkcjonować, a gospodarka miasta została zahamowana przez upadające firmy. Skoczów nadal jednak pozostał najbardziej uprzemysłowionym miastem powiatu cieszyńskiego. Fabryka Samochodów Małolitrażowych została rozbudowana, a na terenie miasta pozostała filia. Obecnie należy do koncernu Fiat. Praca w Skoczowie to zatrudnienie właśnie w tej fabryce jako specjalista, inżynier bądź pracownik fizyczny. Oprócz tego na terenie Skoczowa działają inne firmy z zakresu przemysłu bądź związane z handlem czy usługami. Firmy te i przedsiębiorstwa maja charakter lokalny. Podsumowując zmiany ustrojowe wpłynęły bardzo niekorzystnie na rozwój gospodarczy miasta, natomiast restrukturyzacja niektórych zakładów oraz inwestycje w nie poczynione odnoszą oczekiwane efekty w postaci zwiększenia dochodów firmy.