rozwój miasta

Siemianowice Śląskie chcą się rozwijać

Przejeżdżając przez Siemianowice Ślaskie można odczuć iż jest to miasto zniszczone przemysłem i umierające. Nie widać w centrum miasta inwestycji, zwłaszcza w obszarze gospodarczym, jednak wystarczy wyjechać poza miasto nie opuszczając jego administracyjnego terytorium by zobaczyć jak wiele zakładów pracy odradza się i powstaje nowych firm przemysłu. Każda z hal przemysłowych, każda z firm działających w lokalnej strefie ekonomicznej to setki miejsc pracy.

Pomimo alarmującego wskaźnika bezrobocia jakim od wielu lat wyróżnia się bezrobocie w Siemianowicach Ślaskich miasto robi wiele w zakresie pobudzenia rynku pracy i stworzenia dobrych warunków pracy. Zatrudnienie w Siemianowicach znajdują technicy, inżynierowe, jak również osoby młode do przyuczenia. Pracują tutaj informatycy, automatycy jak i szeregowi pracownicy fizyczni.

Niestety kadry fachowej brakuje w Siemianowicach i miejsca te są zajmowane przez osoby dojeżdżające z Katowic, Czeladzi, czy Chorzowa, Bytomia. Nie można jednak powiedzieć, iż rynek pracy w aglomeracji jest zamknięty dla mieszkańców Siemianowic, bowiem wielu z nich również codziennie za pracą podąża do miast sąsiadujących. Siemianowice inwestują w gospodarkę wyjątkowo mądrze, jednak potrzeba czasu, aby miasto mogło stanąć na nogi po tak wielkim upadku jakiego doznało wraz z upadkiem hut i kopalń regionu.