praca w lokalnej gazecie

Praca w lokalnej gazecie

Łaziska Górne to niewielkie miasteczko graniczące z Mikołowem i Orzeszem, równie niewielkimi miejscowościami jak na Górny Śląsk i aglomerację katowicką. Co prawda jest to miasto samowystarczalne, to w wielu dziedzinach zależne do Katowic i współdzieli ono rynek pracy z aglomeracją w której pracuje szereg mieszkańców. Jeżeli decydujemy się na wykonywanie zawodu na jaki popyt w Łaziskach jest znikomy warto mieć na uwadze to z jakimi trudnościami się spotkamy szukając swej pierwszej pracy. Czasem praca to forma nie zarobkowa ale forma zdobywania doświadczenia.

Praca w Łaziskach Górnych dla dziennikarza jest prawie nieosiągalna. W mieście funkcjonuje zaledwie jedna gazeta, ze dwa portale internetowe i to wszystko. W dodatku to co istnieje to publikacje darmowe, a co za tym idzie nie zatrudniające pracowników na typowy etat. Jednak dla studentów i osób kochających pisanie, reportaż są to miejsca w których mogą się sprawdzić, podszkolić, udoskonalić swój warsztat dziennikarski. Ponadto od czasu do czasu mogą zyskać zlecenia odpłatne od klientów gazety.

Dzięki pracy w lokalnej gazecie mogą liczyć na lepszy start w rekrutacjach do większych wydawnictw. Co ważne by być dziennikarzem w Łaziskach nie trzeba się z nich wyprowadzać, gdyż do Katowic, gdzie mieszczą się wydawcy wielu publikacji nie jest daleko i można dojeżdżać. Plusem dziennikarzy z Łazisk Górnych może być zamieszkiwanie regionu z jakiego gromadzić mieliby informacje.