praca na umowę zlecenie

Praca na umowę zlecenie

Jak wiadomo na polskim rynku pracy istnieje kilka form zatrudnienia. Najpewniejszą i najbardziej korzystna dla pracownika jest praca na podstawie umowy o pracę. Rozróżniamy dwa typy takich umów: na czas określony, kiedy umowa jest podpisywana do danego dnia miesiąca i roku lub na czas nieokreślony, co oznacza, że umowa nie ma określonego terminu wygaśnięcia. Oprócz tego mamy jeszcze umowę zlecenie oraz umowę o dzieło.

Umowa o dzieło dotyczy wykonania odpowiedniej czynności lub zleconej pracy w określonym przez tę umowę czasie. Zazwyczaj dotyczy jednorazowych zleceń i często zawierana na wykonanie danej pracy np. stworzenie grafiki itp.

Umowa zlecenie natomiast określa ramy czasowe, miejsce oraz rodzaj wykonywanego zlecenia. Taki właśnie rodzaj zatrudnienia oferuje firma zajmująca się sprzedażą swoich produktów przez internet.

Firma ta zamieściła ogłoszenie o pracy na jednym z portali internetowym. Praca miała odbywać się w siedzibie firmy w miejscowości  Sosnowiec w województwie śląskim. Praca w Sosnowcu polegała na wystawianiu towarów na sprzedaż za pomocą popularnej platformy z aukcjami internetowymi.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wystawianie towarów na sprzedaż poprzez umieszczenie odpowiedniego ogłoszenia na platformie aukcyjnej. Wymagania jakie stawiano kandydatom na to stanowisko pracy to bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów graficznych. Znajomość programów graficznych jest potrzebna do wstawiania fotografii do ogłoszenia.