praca dla nauczyciela

Praca dla nauczyciela

Niepewność zatrudnienia nauczycieli prowadzi do przekwalifikowywania się. Zamykanie szkół, zmiany w ich funkcjonowaniu sprawiły w ostatnich latach iż opcją na walkę z bezrobociem nauczycieli stało się zdobywanie kwalifikacji pochodnych jak chociażby z dziedziny logopedii czy pedagogiki specjalnej.

Szkolnictwo po reformie, szkoła w nowym wydaniu to nowe miejsca pracy dla nauczycieli. Zmiany w rozporządzeniach dotyczących realizacji zajęć dodatkowych, terapeutycznych nie są korzystne dla pracodawców, jakimi są szkoły, zwłaszcza prywatne, za to skorzystać z poprawy warunków pracy, płacy mogą nauczyciele, terapeuci, specjaliści. Tym samym praca w Porębie dla nauczycieli stała się faktem a nie tylko obietnicą.

Mimo niewielkiej ilości uczniów stworzono realne zapotrzebowanie dla nauczycieli o specjalizacji logopedia, oligofrenopedagogika itp. Nowe rozporządzenia gwarantuje nauczycielom umowę o pracę, nawet jeśli jest to nieznaczna część etatu. Co za tym idzie płaca jest gwarantowana na poziomie co najmniej minimum. Jako iż w Porębie przybywa dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak również potrzebujących wsparcia, pomocy pedagoga czy logopedy osoby o takich kwalifikacjach mogą liczyć na zatrudnienie w placówkach szkolnych. Są to godziny dodatkowe poza pracą nauczycieli przedmiotowych a zapewnione uczniom. Środki finansowe łożone na zatrudnienie pochodzą z subwencji celowych, zatem nie obciążają bezpośrednio budżetu gminy w Porębie.