Mysłowice ogólnie

Mysłowice ogólnie

Mysłowice jest to miasto położone na wyżynie śląskiej nad rzeka Przemsza. Położenie jest w obrębie Wyżyny Katowickiej i Pagórów Jaworznickich i leży w historycznych granicach Górnego Śląska. Miasto ma bardzo głęboka i rozległa historię a 1972 roku odwiedził je przywódca Kuby Fidel Castro. Do dziś zachowało się w Mysłowicach kilka budynków świadczących o średniowiecznym pochodzeniu miasta. Za średniowiecznym pochodzeniem kościoła farny pod wezwaniem Narodzenia Naj Świętrzej Marii Panny przemawiają ostrołukowe otwory w przyziemiu, a także strzeliste otwory okienne w południowej ścianie nawy. Oczywiście inne budowle również cieszą się zainteresowaniem turystów. Mysłowicki rynek czy też kościół filialny pod wezwaniem Krzyża to tylko część zabytków tego miasteczka. Mysłowice również mają szeroka historie muzyczną. Z tego miasta wywodzi się kilka czołowych zespołów polskiej sceny muzycznej chociażby zespół Myslovic czy Negatyw. Z racji pochodzenia zespołów rockowych, Mysłowice były nazywane polskim „ Manchesterem”. Jeżeli chodzi o miejsca pracy, to praca w Mysłowicach to głównie zatrudnienie w sektorze prywatnym. Na terenie miasta istnieje działająca kopalnia węgla kamiennego Mysłowice, należąca do Katowickiego Holdingu Węglowego. Gospodarczo miasto dobrze prosperuje a władze dokładają wszelkich starań do jego rozwoju. Opracowały Strategie Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Mysłowice, mające na celu zwiększenie liczby inwestycji i przedsiębiorstw na terenie miasta.