mechanik samochodowy

Mechanik samochodowy

Praca w branży motoryzacyjnej, a konkretnie w serwisie naprawczym, lakierniczym to w ostatnich latach żyła złota. Samochodów przybywa, podobnie jak kolizji i popytu na usługi mechaniczne o charakterze eksploatacyjnym. Ponadto wciąż sprowadza się wiele pojazdów zza granicy wymagających doprowadzenia do należytego stanu technicznego.

Praca w Koziegłowach zaczęła sprowadzać się do ofert zatrudnienia wyłącznie w warsztatach mechaniki pojazdowej. Z czasem przybyło warsztatów i zaczęło brakować wykwalifikowanych serwisantów. Zaczęto zamieszczać ogłoszenia o pracę z okrojonymi wymogami i propozycją przyuczenia, zdobycia doświadczenia. Co za tym idzie obecnie w wielu serwisach wcale nie pracują mechanicy a osoby z przyuczenia do zawodu mechanika. Niemniej ta sytuacja znacząco ograniczyła bezrobocie w Koziegłowach, które okresowo było bardzo wysokie.

Od 2015 roku stopa bezrobocia dodatkowo maleje za sprawą programów prorodzinnych zwalniających miejsca pracy jak i podwyżce minimalnego wynagrodzenia. Te posunięcia w skali krajowej wpływają także na sytuację lokalną w Koziegłowach. Mimo iż miejscowość do dużych nie należy, to większość mieszkańców znalazła swe miejsce na rynku pracy czy to w Częstochowie, czy Katowicach, Sosnowcu czy w samych Koziegłowach. Położenie Koziegłów pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi daje możliwość dojazdów jak też skłania do rozwoju lokalnej kreatywności gospodarczej.