bezrobocie

Bezrobocie

Jak wiemy z lekcji historii Polski, województwo śląskie i jego duże miasta były kiedyś największym okręgiem górniczo – przemysłowym. Działo się tak dlatego iż region województwa jest bogaty w złoża węgla kamiennego. Przed reformą ustrojową teren ten był mocno eksploatowany i wydobywano w nim przede wszystkim węgiel kamienny. Jednak nie tylko kopalnie przyczyniły się do przemysłowego charakteru województwa. Na tym terenie funkcjonowały również liczne fabryki przemysłu ciężkiego.

Jednym z takich miast, w którym kiedyś prężnie rozwijał się przemysł ciężki jest Sosnowiec. Kiedyś na terenie Sosnowca funkcjonowało kiła dużych fabryk, a przemysł ciężki prężnie się rozwijał. Miasto miało profil górniczo-hutniczy a praca w Sosnowcu była łatwa do znalezienia.

Niestety po zmianach ustrojowych wiele przedsiębiorstw postawiono w stan upadłości a kopalnie zostały zamknięte. Wielu ludzi aktywnych zawodowo pozostawało bez pracy przez długi czas, a bezrobocie utrzymywało się na wysokim poziomie. Charakter miasta uległ zmianie i z górniczo-hutniczego, Sosnowiec stał się miastem przemysłowo-handlowym.

Swój rozwój głównie zawdzięcza dogodnemu położeniu i bliskości skrzyżowań szlaków kolejowych i drogowych. Natomiast stopa bezrobocia w Sosnowcu nadal pozostaje na wysokim poziomie. W 2015 roku bez pracy, z aktywnym statusem bezrobotnego pozostawało ok 9 tysięcy osób, co dawało wynik stopy bezrobocia na poziomie 13,5 % aktywnych zawodowo. Jest to bardzo wysoki procent.