asystent rodziny

Asystent rodziny

Jak wiadomo w społeczeństwie znajdują się ludzie o różnym statucie społecznym. Jedni są zamożni: posiadają dobrą pracę, za którą otrzymują wysokie wynagrodzenie. Stać ich na posiadanie  domu, paru samochodów i innych luksusów. Inni pracują za stawkę jaka pozwala na utrzymanie siebie i rodziny i odłożenie paru groszy na jakąś wycieczkę raz do roku. Jednak są też tacy, którzy pozostają na bezrobociu z różnych przyczyn i też mają na utrzymaniu rodziny. Skoro nie ma pracy to jak się utrzymać?

Takim rodzinom z pomocą przychodzą ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje. Zatrudniają one wykwalifikowanych pracowników, mających na celu niesienie pomocy takim rodzinom, pokazanie im odpowiedniego kierunku działania oraz podniesienie statutu społecznego danej rodziny. Te osoby nazywane są asystentami rodziny.

Ostatnio Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu posiadał ofertę pracy skierowaną do osób, które chciałyby podjąć pracę na właśnie takim stanowisku pracy. Praca w Zawierciu polegała na wizytach w domach rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Opieki Społecznej. Asystent rodziny będzie miał za zadanie odwiedzić daną rodzinę, przeprowadzić wywiad środowiskowy oraz zbadać problemy jakie istnieją w rodzinie i wypracować odpowiednie rozwiązania mające na celu aktywizację zawodową oraz podniesienie jakości życia. Często asystent będzie musiał samo dochodzić jakie rzeczy dzieją się w danej rodzinie, dlatego musi przechodzić odpowiednie szkolenia z zakresu psychologii aby móc jak najlepiej poznać osoby w rodzinie.