Praca: Elektryk utrzymania ruchu

BGH Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy BGH Edelstahl  specjalizującej się w produkcji wyrobów ze stali wysokojakościowych. Obecnie do grupy BGH należy pięć zakładów produkcyjnych w  Niemczech: w Siegen, Freital, Lugau, Lippendorf i Netettal oraz zakład produkcyjny w Polsce: w Katowicach. Wieloletnie doświadczenie oraz reprezentowany przez BGH wysoki  poziom techniczny  znalazły odzwierciedlenie w jakości wytwarzanych wyrobów.

Zakres produkcyjny poszczególnych zakładów grupy BGH obejmuje pręty płaskie i okrągłe, walcówkę, druty oraz odkuwki swobodnie kute ze stali stopowych i wysokostopowych.


BGH Polska Sp. z o.o.
poszukuje osoby na stanowisko:

Elektryk utrzymania ruchu
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: UP/01/2023
Zakres obowiązków:
 • diagnozowanie oraz usuwanie bieżących awarii i usterek linii produkcyjnych,
 • wykonywanie napraw, przeglądów i prac konserwacyjnych maszyn i urządzeń,
 • naprawa, konserwacja i rozbudowa instalacji elektrycznej zakładu,
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych.
Do udziału w procesie rekrutacji zapraszamy osoby spełniające następujące wymagania:
 • wykształcenie: minimum zawodowe techniczne: o specjalności elektryk/mechatronik,
 • posiadające niezbędną wiedzę teoretyczną do wykonywanej pracy,
 • dyspozycyjność (praca 3-zmianowa, dyżury),
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • posiadające chęć ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • uprawnienia SEP do 1 kV,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 • praktyczną umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi,
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • udział w szkoleniach,
 • dodatkowe świadczenia w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • wypłatę trzynastej pensji.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BGH Polska sp. z o.o., ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Elektryk utrzymania ruchu. Oświadczam, że zgoda została wyrażona dobrowolnie oraz że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej i jestem świadoma/świadomy moich praw wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Obowiązek informacyjny


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej Rozporządzenie) informujemy, że od dnia 25.05.2018 r. będą przysługiwały Pani/Panu określone poniżej prawa. Jednocześnie na podstawie sekcji 2 Rozporządzenia podajemy poniższe informacje i zasady:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BGH Polska sp. z o.o. ,ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice. Nr. telefonu: +48 32 6093 402
 2. W BGH Polska został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, można się z nim kontaktować pod adresem: IOD, BGH Polska sp. z o.o. , ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice, telefonicznie pod numerem +48 32 6093 414 lub pod adresem email: iod@bgh.pl
 3. BGH Polska przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  • Rekrutacji na stanowisko Elektryk utrzymania ruchu (podstawa prawna: Kodeks Pracy, art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom i kategoriom odbiorców danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:
  • Do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Elektryk utrzymania ruchu
 6. W związku z przetwarzaniem przez BGH Polska Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych (art. 15-18 oraz art. 20-21 Rozporządzenia).
 7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia , przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 9. Pani/Pana dane nie będą objęte zautomatyzowanym przetwarzaniem.
APLIKUJ TERAZ

Elektryk Utrzymania Ruchu

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Wykonywanie przeglądów i konserwacji maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz maszyn pakujących zgodnie z harmonogramem, Wykonywanie bieżących napraw oraz...

Elektryk - Automatyk

Zakres obowiązków: Czynny udział w technicznym zabezpieczeniu maszyn i urządzeń produkcyjnych, Realizacja przeglądów okresowych maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,...

Elektryk przemysłowy

Zakres obowiązków: wykonywanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń dźwignicowych zgodnie z przepisami UDT diagnoza urządzeń w przypadku uszkodzeń, awarii serwis urządzeń zgodnie z...