Jak wiadomo na polskim rynku pracy istnieje kilka form zatrudnienia. Najpewniejszą i najbardziej korzystna dla pracownika jest praca na podstawie umowy o pracę. Rozróżniamy dwa typy takich umów: na czas określony, kiedy umowa jest podpisywana do danego dnia miesiąca i roku lub na czas nieokreślony, co oznacza, że umowa nie ma określonego terminu wygaśnięcia. Oprócz…