Knurów to miasto w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. Jak większość miast Górnego Śląska jest to miasto przemysłowe. Jednak z racji swojego położenia, na jego terenie nie wydobywa się węgla kamiennego. Zasoby naturalne pozwalają na wydobywanie węgla koksującego wysokiej jakości. Na terenie miasta działa kopalnia KWK Knurów – Szczygłowice. Jest to największy zakład w mieście…