Żory historia

Żory historia

Miasto Żory położone jest w południowej Polsce, na Górnym Śląsku nad rzeka Rudą. Jest jednym z miast należących do Rybnickiego okręgu Węglowego. Obecnie miasto spełnia funkcję handlową, logistyczną i usługową tak więc praca w Żorach to zatrudnienie w którymś z wyżej wymienionych sektorów branżowych. Dawniej jak większość miast w województwie śląskim, było to miasto przemysłowe ściśle związane z wydobywaniem węgla kamiennego. Po restrukturyzacji górnictwa, Żory jak i inne miasta województwa borykały się z problemem wysokiego bezrobocia. Aby zapobiec takim problemom powstały specjalne strefy ekonomiczne oraz Żorski Park Przemysłowy a władze miasta podjęły decyzję o zmianie charakteru miasta z przemysłowego na handlowo-usługowy. Miasto ma bogatą historię. W latach wojennych, przez Żory była przeprowadzona ewakuacja więźniów obozu koncentracyjnego Birkenau  w ramach tzw Marszu Śmierci. Specyficzną historia miasta są często nawiedzające je w dawnych latach pożary. W 1552 roku spłonęła połowa miasta, w 1662 drewniany kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj świętrzej Marii Panny. W 1702 roku doszczętnie spłonęła drewniana zabudowa rynku i większości domów. W 1807 roku średniowieczny kościół. Pożarów w historii miasta było tak dużo że powstało Muzeum Ognia, otwarte od 2014 r. Na pamiątkę ówczesnych pożarów, mieszkańcy Żor corocznie 11 maja obchodzą  jedyne w Europie Święto Ogniowe. Podsumowując – Żory to miasto o bardzo dużym dorobku historycznym i o bardzo szerokich horyzontach.