z dala od aglomeracji

Z dala od aglomeracji

Aglomeracja Katowicka zatrudnia setki tysięcy pracowników na stanowiskach zarówno najniższych jak i wyspecjalizowanych. Siewierzanie nie muszą jednak dojeżdżać do pracy aż do Katowic, czy Będzina, mimo iż odległość i skomunikowanie nie jest skomplikowane. Mimo to wielu mieszkańców bardzo chce pracować w aglomeracji i stawia sobie to za szansę na sukces, karierę, cel swych poszukiwań.

Im dalej od aglomeracji tym mniej miejsc pracy, ale i mniejsze zagęszczenie ludności. Czasem pozory mogą mylić. Wielu osobom wydaje się, że tylko w Katowicach i okolicy można znaleźć zatrudnienie, tymczasem nawet w Siewierzu nie jest to trudne. Wystarczy zmienić punkt widzenia.

Siewierz to niewielkie miasto na północnym krańcu aglomeracji. Co prawda aglomeracja katowicka wciąż się rozszerza to jednak Siewierz nie ma szans do niej dołączyć w najbliższym czasie. W mieście niewiele jest ofert pracy na miejscu, za to pod Siewierzem funkcjonuje całkiem sporo rozmaitych zakładów produkcyjnych z różnych branż. Największym są zakłady produkcyjne sprzętu gospodarstwa domowego. To w nich znajdują zatrudnienie mieszkańcy o niższych i wyższych kwalifikacjach.

Linie produkcyjne potrzebują zarówno operatorów maszyn jak i kontrolerów jakości, managerów i kierowników. Miejscem zatrudnienia dla osób z Siewierza jest również pobliski port lotniczy Pyrzowice, jak też liczne hostele i pensjonaty Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tym samym praca w Siewierzu to nie jest towar deficytowy, zwłaszcza iż poza Siewierzem również możemy znaleźć rozmaite oferty pracy. Odległość do Katowic i Częstochowy jest porównywalna, mamy możliwość wyboru gdzie wolimy pracować.