windykacja w Gliwicach

Windykacja w Gliwicach

Jak wiadomo nie tylko krajowy kryzys gospodarczy czy brak klientów oraz sprzedaży jest w stanie doprowadzić firmę do upadłości. Brak płatności od klientów czy kontrahentów jest dużym problemem dla firm i może doprowadzić do sytuacji powstawania zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej firmy. Coraz więcej przedsiębiorstw oraz osób fizycznych boryka się z problemem braku płatności.

Niestety problem jest na tyle duży że powstały firmy które zajmują się tematem należności i specjalizują się w tak zwanym „ ściąganiu długów”. Są to firmy windykacyjne zajmujące się ściąganiem należności w sposób polubowny, tak aby uniknąć postępowania sądowego i dalszych konsekwencji prawnych. Firmy te działają w różny sposób i każda z nich ma swoje metody aby zmusić dłużnika do spłaty swoich należności. Jedna z takich firm poszukuje pracowników do swojej siedziby w Gliwicach. Praca w Gliwicach w tej firmie windykacyjnej będzie polegała na windykacji terenowej. Windykator będzie miał za zadanie udać się do siedziby firmy bądź miejsca zamieszkania dłużnika, wręczyć mu przed sądowe wezwanie do zapłaty oraz uzgodnić warunki spłaty zadłużenia. Czasami tez będzie pobierał gotówkę od dłużników, którzy będą chcieli spłacić wierzytelność od razu. Pracodawca zapewnia pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku windykatora terenowego telefon służbowy oraz służbowy samochód oraz gwarantuje wynagrodzenie wahające się od 3-5 tysięcy zł. Wynagrodzenie zależy od wydajności pracy windykatora oraz od ilości odzyskanych kwot.