wiele możliwości

Wiele możliwości

Cieszyn jest jednym z miast przygranicznych, co za tym idzie, daje możliwość pracy w Polsce, jak i w Czechach. Zarobki w Cieszynie wciąż rosną i doganiają wynagrodzenia oferowane w czeskim Cieszynie. Wielość możliwości, wyboru miejsca pracy bez konieczności emigracji na stałe z Cieszyna, pozwoliło przetrwać słabsze czasy na rynku pracy i obniżyć poziom bezrobocia. Obecnie bezrobocie w kraju zmalało, pojawiła się przestrzeń zarówno w kwestii nowych przedsiębiorców drobnych, jak też możliwości zatrudnienia się jako pracownik. Nawet najniższa płaca pozwala się utrzymać.

Ta sytuacja powoduje, iż większość osób preferuje pracę w kraju. W Cieszynie zaczynają zyskiwać małe sklepiki, punkty usługowe, jak też powstają całkiem nowe firmy o innowacyjnych charakterze i działalności internetowej. Rynek pracy wciąż się rozwija, co jest pożądanym trendem. Cieszyn jako miasto nauki, kultury, ośrodek turystyczny i przemysłowy zyskuje wobec konkurencyjnych miejscowości. Dzięki inwestycjom  w wygląd, infrastrukturę coraz więcej osób chce w Cieszynie mieszkać i pracować.

Wraz z napływem ludności powstają nowe firmy i kolejne miejsca pracy. Centrum Cieszyna odżywa, życie toczy się bardzo aktywnie, a wszelkie starania na rzecz rozwoju kultury, bycia trendy przynoszą zamierzone efekty w postaci powstawania punktów usługowych i handlowych utrzymujących się z działalności turystycznej i kulturalnej, społecznej. Oczywiście to nie jedyny trend, bowiem poza handlem i kulturą, edukacją, rozwija się także przemysł, zakłady produkcyjne sięgające po zagraniczne rynki.