Pewnym rozwiązaniem dla osób będących w okresie wypowiedzenia jest wybranie urlopu wychowawczego. Co prawda jest on bezpłatny to przy odpowiednio niskich dochodach może być płatny w ramach świadczeń rodzinnych. Co ciekawe osoby mające na wychowaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą urlop wychowawczy nie tylko podzielić na pięć części ale i wykorzystać aż do ukończenia…