Firmy utrzymujące się na rynku obracają swoimi dochodami w taki sposób, aby bilans przychodów i kosztów był większy w stronę tego pierwszego. Im więcej firma zarabia tym więcej może zainwestować w swój rozwój oraz rozwój pracowników oraz zaproponować im wyższe wynagrodzenie. Niestety zatrudnianie pracowników to koszty dla firmy, ponieważ pracodawcy muszą co miesiąc odprowadzać składki…