Mysłowice jest to miasto położone na wyżynie śląskiej nad rzeka Przemsza. Położenie jest w obrębie Wyżyny Katowickiej i Pagórów Jaworznickich i leży w historycznych granicach Górnego Śląska. Miasto ma bardzo głęboka i rozległa historię a 1972 roku odwiedził je przywódca Kuby Fidel Castro. Do dziś zachowało się w Mysłowicach kilka budynków świadczących o średniowiecznym pochodzeniu…