Jak wiadomo do objęcia dobrze płatnej pracy potrzebne jest wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Dlatego też osoby uczące się, nastolatki oraz studenci mają problem ze znalezieniem pracy. A wiadomo, że osoby kończące szkoły średnie czy też studiujące też chcą zarobić na swoje potrzeby. Dla takich osób, chcących zarobić, a nie posiadających doświadczenia ani wykształcenia rynek pracy…