Krzyżanowice nie są miastem. Krzyżanowice to wieś położona w województwie śląskim w powiecie Raciborskim. Jak wiadomo wieś nie daje dużych możliwości zarobkowych więc większość mieszkańców szuka pracy w pobliskich większych miastach. Same Krzyżanowice są bardzo urokliwe i posiadają cechy charakterystyczne dla dawniejszego osadniczego stylu życia. Małe domki zgromadzone wokół centralnego placu który jest centrum wsi….