praca w agencji rolnej

Praca w Agencji Rolnej

Jak wiadomo Polska dzieli się na okręgi. Jedne są przemysłowe, drugie zaś stanowią węzły komunikacyjne, jeszcze inne są ośrodkami handlu i usług. Zostają również obszary rolnicze. W Polsce jest ich kilka i w wielu z nich rolnictwo rozwija się bardzo dobrze.

W takich obszarach naszego kraju działają tzw. Agencje Rolne oraz specjalne jednostki gdzie rolnicy mogą szukać wsparcia w swoich uprawach lub hodowlach, oraz informacji na temat wszelkiego rodzaju dofinansowań. W takich miejscach bardzo ważne jest aby pracownicy byli bardzo kompetentni i potrafili udzielić rzetelnej informacji petentowi.

Wiele z osób zatrudnionych w takich placówkach zajmuje się pracą biurową i jeżeli awansuje, to przechodzi odpowiednie szkolenia dopasowane do stanowiska pracy jakie obejmuje.

Ostatnio poszukiwana była osoba do pracy w charakterze technika prac biurowych, do placówki rolnej w Kuźni Raciborskiej w województwie śląskim. Praca w Kuźni Raciborskiej była przeznaczona dla osób z wykształceniem technicznym lub średnim.

Obowiązki jakie będzie wykonywać osoba zatrudniona na tym stanowisku to:

– zapoznanie się z instrukcją kancelaryjną, z przepisami o bezpieczeństwie informacji, regulaminem pracy, z przepisami bhp i ppoż
– wydawanie i przyjmowanie dokumentów na poziomie kancelarii w systemie ZSZiK i PROW (wezwań, decyzji)
– obsługa beneficjentów w związku z rejestracją zdarzeń zwierzęcych, wydawanie paszportów
– segregowanie dokumentów wg. rzeczowego wykazu akt
– wprowadzanie danych do zestawień dot. wniosków obszarowych i PROW
– przygotowywanie korespondencji wychodzącej w systemie RED .