Perspektywy rozwoju

Cieszyn to jedno z najstarszych miast na naszych ziemiach. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że niemal codziennie ogląda kawałek tego miasta. Chodzi o to, że na banknocie dwudziestozłotowym znajduje się wizerunek rotundy pod wezwaniem Świętego Mikołaja, która to jest jednym z najstarszych polskich zabytków sztuki murowanej. Została ona zbudowana na początku jedenastego wieku, czyli za niedługo będzie obchodzić swoje tysiąc lat. Dzisiejszy Cieszyn to połączenie miasta z tradycjami oraz miejsca ze znacznymi perspektywami. Mijający dwudziesty wiek nie był dla Cieszyna łaskawy. Przede wszystkim nastąpił podział miasta pomiędzy Polskę i Czechosłowacją co przyczyniło się do upadku Cieszyna, głównie pod względem ekonomicznym. Dziś jednak przy otwartych granicach ten podział zaczął być zdecydowanie bardziej opłacalny. Pod względem ekonomicznym Cieszyn nie rozwija się tak jak kiedyś, jednak miasto to ma wielkie perspektywy. Praca w Cieszynie nie opiera się już na przemyśle, który zresztą w tym mieście nie ma specjalnie racji bytu. Zdecydowanie więcej miejsc pracy jest w usługach oraz w szeroko rozumianym handlu. To właśnie Cieszyn jest bramą handlową pomiędzy Polską a Czechami oraz krajami położonymi na południe od nas. Szybka kolej, drogi ekspresowe, jakie przechodzą przez miasto i okolice pozwalają na dłuższe planowanie ekonomiczne w tym mieście. Dala inwestora Cieszyn jest miejscem wręcz idealnym gdyż rynek nieruchomości nie jest tu zbyt wygórowany, a jak wcześniej wspomniano perspektywy rozwoju miasta są naprawdę na wysokim poziomie.