mama w pracy

Mama w pracy

Kobieta to najczęściej także żona i matka, z tą rolą wiążą się liczne ograniczenia. Mimo że mężczyzna to ojciec i głowa rodziny, jako pracownik postrzegany jest znacznie lepiej, pozytywniej. Pracodawcy wiedząc jaka to odpowiedzialność i ile obowiązków ciąży na kobiecie mającej na głowie rodzinę nie chcą decydować się na współpracę lub są jej bardzo nieufni obwarowując umowę licznymi aneksami, zastrzeżeniami. O wiele chętnie oferowana jest praca w Zabrzu kobietom młodym, pełnym energii a jednocześnie nie mającym jeszcze dzieci, domu na utrzymaniu. Są one o wiele bardziej dyspozycyjne, gotowe do wyzwań, odważne. Kobieta pracownik to zawsze problem, bo jeśli nie jest to kwestia ciąży, malca na wychowaniu to znów ograniczeń dotyczących słabości płci. Co prawda ograniczenia obowiązują w pracach fizycznych, to jednak kobieta w pracy nie jest tak wydajna, efektywna jak mężczyzna. Stereotyp kury domowej dbającej o domowe ognisko już dawno jest tylko stereotypem nie mającym pokrycia w rzeczywistości, bowiem mnóstwo kobiet pracuje i do pracy chodzić chce z własnej nieprzymuszonej woli. Większość jednak chodzi bo musi i nie dlatego że praca jest zbyt trudna, ale że niezgodna z ich umiejętnościami lub wynagrodzenie jest nieadekwatne do obowiązków i wkładu pracy w wywiązywanie się z obowiązków. To poważny problem współczesnego rynku pracy w Polsce. Liczne stanowiska w handlu, marketingu, usługach to właśnie praca dla kobiet.