Krzyżanowice ogólnie

Krzyżanowice charakterystyka

Krzyżanowice nie są miastem. Krzyżanowice to wieś położona w województwie śląskim w powiecie Raciborskim. Jak wiadomo wieś nie daje dużych możliwości zarobkowych więc większość mieszkańców szuka pracy w pobliskich większych miastach. Same Krzyżanowice są bardzo urokliwe i posiadają cechy charakterystyczne dla dawniejszego osadniczego stylu życia. Małe domki zgromadzone wokół centralnego placu który jest centrum wsi. Takie ułożenie oraz charakterystyczny wygląd domku nadaje miejscu niepowtarzalny klimat. Ponadto w na terenie Krzyżanowic znajdują się Graniczne Meandry Odry. Jest obszar objęty szczególna ochroną w ramach programu ochrony krajobrazu. Są to obszary o bardzo wysokiej wartości przyrodniczej. Rzeka Odra w tym rejonie odznacza się licznymi zakrętami co tworzy swoiste zatoczki do których przylegają rozległe łąki oraz trzęsawiska. Na tym obszarze bujnie rozwija się roślinność oraz spotykane są rzadkie gatunki zwierząt. Oprócz żyjących tam bobrów czy wydr rzecznych, można spotkać rzadkie gatunki motyli czy graniczące z wymarciem gatunki chrząszczy. Wszystkie zwierzęta również są objęte ochrona a Meandry zostały zgłoszone do programu Natura 2000. Z racji tego że wieś stara się przyciągnąć inwestorów, praca w Krzyżanowicach może być związana z administracja i praca biurową przy wypełnianiu wniosków i dokumentacji. Jednak czym jest praca w biurze w porównaniu z możliwością obcowania z tak rozległą przyrodą.