Knurów silny gospodarczo

Knurów silny gospodarczo

Knurów to miasto w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. Jak większość miast Górnego Śląska jest to miasto przemysłowe. Jednak z racji swojego położenia, na jego terenie nie wydobywa się węgla kamiennego. Zasoby naturalne pozwalają na wydobywanie węgla koksującego wysokiej jakości. Na terenie miasta działa kopalnia KWK Knurów – Szczygłowice. Jest to największy zakład w mieście i zatrudnia około sześciu tysięcy pracowników. Od jakiegoś czasu miasto stara się zmienić charakter z przemysłowego na miasto o zróżnicowanej strukturze gospodarczej. Tak więc praca w Knurowie to nie tylko posady związane z sektorem wydobywczym. Dobrze rozwinięty w mieście Knurów jest sektor bankowości i finansów. Na terenie Knurowa działa pięć dużych banków, kilkanaście agencji oraz Śląska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa. Gospodarka tego regionu rozwija się również dzięki obecności prywatnych przedsiębiorstw z sektora budowlanego, elektronicznego czy usługowego. Miasto prowadzi odpowiednia politykę rozwojowa na przestrzeni kilkunastu lat. Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz plan zagospodarowania terenu obejmuje gminę aż w 99 procentach. Miasto nadal się promuje i rozwija. Prowadzi rozległą kampanie w internecie mająca na celu przyciągnąć nowych inwestorów. Mocnymi stronami miasta są stabilny rynek pracy oraz korzystne usytuowanie w pobliżu znaczących dla transportu węzłów komunikacyjnych. Te oraz inne swoje mocne strony Knurów rozpowszechnia najbardziej.