Kalety ogólnie

Kalety ogólnie

Kalety jest to miasto położone w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Przez swoich mieszkańców i władze miasta nazywane leśnym zakątkiem śląska. Nazwa wzięła się od dużego zalesienia terenu na którym położone jest miasto. W jednym z licznych obiektów leśnym znajduje się niewątpliwie atrakcja turystyczna i jednakowoż chluba miasta. Chodzi o Cis Donnersmarca – mające ok. 550 lat, 222 cm obwodu oraz 16 m wysokości (stan na 2013 r.) drzewo – jest to najgrubszy cis na terenie Lasów Państwowych. Niegdyś na terenach miasta funkcjonowała fabryka celulozy i papieru. Obecnie została ona postawiona w stan likwidacji. Gospodarka miasta opiera się więc przede wszystkim na małych przedsiębiorstwach i zakładach przerobu drewna powstałych z pozostałości fabryki. Praca w Kaletach to zatrudnienie właśnie w tych zakładach bądź praca w obiektach turystycznych i rekreacyjnych powstałych na tych terenach. W pobliskich lasach o raz na powierzchni działającej kiedyś fabryki powstały nowe podmioty cieszące się zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz przyciągające turystów. Powstały liczne szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe oraz trasy ekologiczne. Na uwagę zasługuje również Ichtiopark. Miejsce powstałe na byłych terenach fabryki celulozy i papieru zaprojektowane na zasadzie parku z ławeczkami i pomostami dla zwiedzających. Projektanci nazwali ten projekt Rybim Zakątkiem w Kaletach. Ma być to miejsce odpoczynku z możliwością edukacji w dziedzinie ichtiologii.