Huta cynku Miasteczko Śląskie

Huta cynku Miasteczko Śląskie

Jak powszechnie wiadomo rejon województwa śląskiego kojarzy nam się głównie z wydobyciem węgla kamiennego i wszechobecnymi kopalniami. Owszem, jest to wiodąca gałąź wydobycia jednak nie wszystkie miasta wydobywają to cenne kruszywo. Np Miasteczko Śląskie było kiedyś teren rozwijającego się przemysłu kruszcowego oraz rud żelaza. Obecnie wydobycia zaprzestano. Największym przedstawicielem tego przemysłu jest obecnie Huta Cynku Miasteczko Śląskie. Huta działa po dziś dzień i nadal zatrudnia dużo osób na terenie swojego zakłady, tak więc praca w Miasteczku Śląskim jest ściśle związana z funkcjonowaniem tejże huty. Oczywiście jak wiele innych przedsiębiorstw huta nie uniknęła problemów.  Od momentu swojego powstania huta była rozbudowywana. Na początku lat siedemdziesiątych jej szkodliwy wpływ na środowisko był tak duże, że nałożono na Miasteczko Śląskie oraz parę innych miast w okolicach specjalna strefę ochronną. Spowodowało to duży zastój gospodarczy na tych terenach. Władze huty musiały zmierzyć się z tym problemem. Prowadzono specjalne prace nad zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko. Zlikwidowano więc najbardziej szkodliwe działy, zintensyfikowano produkcje i zaczęto w życie wcielać nowe technologie. Obecnie huta zmniejszyła praktycznie do zera negatywny wpływ na środowisko. Po dawnych, zlikwidowanych działach zostały lokale i powierzchnie użytkowe, które oddano pod dyspozycję innym firmom. Wdrożenie nowych technologii pozwoliło hucie na prowadzenie swojej działalności do dnia dzisiejszego.