Blachownia

Blachownia – mało znana miejscowość

Niewielkie miejscowości zazwyczaj borykają się z problemem bezrobocia. Walka z nim polega na wspieraniu przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmłodszych, jak i szkoleniach pracowników. Rozwój rynku pracy to długotrwały proces. Aktualnie zauważa się trend odwrotny do emigracji do wielkich miast. W cenie zaczynają być firmy rodzime. To ogromna szansa dla gmin podmiejskich, które mają możliwość konkurowania z miastem, a jednocześnie zachowują swą tożsamość.

Tak jest właśnie w Blachowni, położonej na Śląsku. Blachownia to nie tylko słabo znana miejscowość na mapie Polski, ale i samego województwa śląskiego. Gmina położona jest na północy województwa, niemalże już w okręgu aglomeracji częstochowskiej. Mieszkańcy Blachowni mają wybór dojazdów do pracy w Częstochowie, Zawierciu czy nieco dalej do Katowic. Spora grupa osób pracuje również lokalnie w firmach w Blachowni. Rynek pracy jest ograniczony, niewielka ilość zakładów pracy sprawia, iż zatrudnienie w Blachowni sprowadza się do kilku zawodów i usług na potrzeby mieszkańców gminy.

Wraz z upowszechnieniem pracy w wielu zawodach online, również w Blachowni zaczynają funkcjonować przedsiębiorstwa informatyczne, czy wirtualne agencje reklamowe, biura rachunkowe itp. Prowadzenie firmy pod adresem miejsca zamieszkania to niższe koszty, a to zachęca mieszkańców do bycia przedsiębiorczym. Tym samym w Blachowni zakładane są nie tylko warsztaty blacharskie, stolarskie, ale także internetowe sklepy, firmy usługowe.